Startsida Stress POMS-testet Bakgrund Metoden Referenser För elitidrottare Kontakt

POMS-testet

Analys av inmatade data (=svaren på de 65 frågorna) i POMS möjliggör ett mycket snabbt analysresultat och även grafisk presentation av alla relevanta POMS-data. Programmet ger även grafisk presentation och utskrifter av tidigare data. Man kan därför snabbt se trender i relevanta POMS-variabler och även relatera dessa till träningsbelastningen. Detta innebär att den erhållna informationen direkt kan användas för att påverka träningsuppläggningen och andra faktorer som kan ha inverkan.

Inmatningen i det webbaserade programmet är mycket lätt och kan efter kortare instruktion ske varhelst man har en dator som är ansluten till nätet.
Logga in
Användarnamn:  
Lösenord:  
POMS in English