Startsida Stress POMS-testet För elitidrottare Överträning Kontakt

För elitidrottare

Med POMS-skattningar finns möjlighet att följa stressgraden under träning. Dessa följer väl subjektiv träningstyngd och ger även möjlighet att upptäcka psykologiska förändringar, som indikerar begynnande överträning.

I Sverige har POMS-testet med framgång använts av våra elitkanotister för att undvika överträning inför både OS (Figur 1) och VM. Överträning kunde helt undvikas inför dessa stortävlingar och flertalet kanotister ansåg att möjligheten att styra träningen med POMS-testet haft en positiv inverkan på prestationerna vid OS respektive VM.

Figur 1. POMS-skattningar (medelvärde av Global POMS=G) för Svenska kanotlandslaget (14 kanotister) under säsongen 1992. I nedre delen av figuren framgår antalet kanotister med begynnande överträning vid olika tillfällen under säsongen.


Idrottslig överträning kan i vissa fall diagnosticeras med biokemiska blodanalyser men det är tveksamt om dessa analyser ger tillförlitligare resultat än enbart psykologiska test med hjälp av POMS. De psykologiska testerna har avsevärda fördelar. De är billiga, kan användas överallt och det är framförallt mycket kort tid mellan testen och testresultatet. Därigenom kan träningsplaneringen omedelbart påverkas.

Det finns emellertid nackdelar med denna metodik. Ett problem är effekten av andra stressfaktorer än fysisk träning. För att minimera andra stressfaktorers inflytande är det viktigt att diskutera resultatet av POMS-testet individuellt med den enskilde idrottsmannen. Det gäller att ta reda på vad som beror av träningen och vad som beror av andra faktorer för att nyttan av POMS-testet skall bli maximal. Denna diskussion måste givetvis idrottsmannen ta med någon som är insatt i utvärderingen av POMS-testet.
Logga in
Användarnamn:  
Lösenord:  
POMS in English