Startsida Stress POMS-testet För elitidrottare Kontakt

Stress

Vid överträning/överansträngning/arbetsrelaterad stress kan noteras:

  • Prestationsförsämring
  • Ingen bakomliggande sjukdom
  • Ej bättre efter några dagars vila

Kroppen reagerar med:

  • Neuromuskulär dysfunktion
  • Hypothalamus dysfunktion
  • Adrenocortical dysfunktion
  • Metabol dysfunktion

Hur kan man mäta detta? Genom blod- och urinprover som visar:

  • Ökad ansträngningsutlöst katekolaminfrisättning i kombination med sänkt basal katekolaminfrisättning
  • Förändrad fördelning av vita blodkroppar

eller

med POMS-test

Logga in
Användarnamn:  
Lösenord:  
POMS in English