Startsida Stress POMS-testet Bakgrund Metoden Referenser För elitidrottare Kontakt

Metoden

POMS är en sinnesstämningprofil baserad på analys av ett frågeformulär med 65 adjektiv. Dessa beskriver känslor och stämningar och graderas på en 5-gradig skala från “inte alls” till “väldigt mycket”. Utifrån svaren bestäms sedan sex faktorer – T, D, A, V, F, C – samt global POMS (G).

Global POMS

G = T + D + A - V + F + C + 100

Tension - anspänning  T
Depression - nedstämdhet  D
Anger - vrede, ilska  A
Vigor - kraftfullhet, vigör  V
Fatigue - trötthet, utmattning  F
Confusion - förvirring, virrighet  C

Subjektiv träningstyngd

2mycket, mycket lätt
3
4mycket lätt
5
6lätt
7
8medel
9
10hård
11
12mycket hård
13
14mycket, mycket hård

Logga in
Användarnamn:  
Lösenord:  
POMS in English