Startsida Stress POMS-testet För elitidrottare Kontakt

Välkommen till POMS

Sinnesstämningstest

POMS - Profile of Mood States - är ett sinnesstämningstest, som togs fram av Educational and Industrial Testing Service (EdITS) i USA under 1960-talet för i första hand undersökningar på psykiatriska patienter i öppen vård. Under 1980-talet började studier utföras på idrottsmän och mot slutet av decenniet visades att POMS-testet var mycket användbart för att tidigt upptäcka “överträning”, dvs nedgång i prestationsförmåga orsakad av för mycket träning.

Hälsoverktyg

Från att ha använts främst i utsatta och extrema situationer både inom den psykiatriska vården och inom elitidrotten har POMS-testet på senare tid utförts inom många olika områden som en termometer på hur det individuella tillståndet påverkas och utvecklas. Testet är ett hälsoverktyg för att läsa av ditt hälsotillstånd, och hjälper dig därmed att bevara och även öka ditt välbefinnande genom ökad kunskap om dig själv.

"In i väggen?"

Inom arbetslivet är POMS ett ovärderligt hjälpmedel då man i ett tidigt skede får vetskap ifall den mentala hälsan vacklar på grund av stress och därmed kan förhindra allvarliga följder som kan uppkomma, t.ex. att "gå in i väggen". Att regelbundet följa sitt POMS-värde är ett billigt och effektivt sätt att bedriva friskvård.

Logga in
Användarnamn:  
Lösenord:  
POMS in English